menu in

12 hősi halált halt magyar katona sírját újították fel Halászteleken

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóságának szakemberei, Prodán Gábor görögkatolikus esperes megkeresésére, 2019. március 21-én és április 11-én azonosító feltárást végeztek a halászteleki temetőben. A munkálatok során bebizonyosodott, hogy tizenkét hősi halált halt katonát temettek el a sírkertben. Feltehetően a front elvonulását vagy a harcok végét követően a helyi lakosság helyezte el az elesett katonákat a település temetőjében.

A hadisírgondozó szakemberek a feltárás során sajnos semmi olyan tárgyi leletet nem találtak, amely segíthetett volna az elesett katonák név szerinti azonosításában. A sírból személyes tárgyak (például zománcozott kistál, üvegpohár) valamint fegyverzet, lőszer és felszerelési tárgyak kerültek elő. Ezek alapján megállapítható volt, hogy az eltemetett katonák mind a Magyar Királyi Honvédségben szolgáltak és a Csepel-szigeten dúló küzdelem során vesztették életüket.

A hazáért életüket áldozó, egykori katonákra emlékezve Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes úgy fogalmazott: különösen fontos napjainkban, hogy a háborúk során elesett magyar katonák emlékét méltóképpen ápoljuk és tisztelettel emlékezzünk tetteikre, hiszen honvédeink hősies áldozatvállalása sokáig nem kaphatott figyelmet. „Sajnos itt, Halászteleken hosszú évtizedeken keresztül méltatlan és áldatlan körülmények között bújt meg tizenkét hős honvéd sírja egy elvadult, bokros területen. A feledés homálya sajnos 1989 után is rátelepedett, egyre kevesebben emlékeztek a hős katonák egykori nyughelyén. Néhányan azonban nem hagyták, hogy az enyészeté és a feledés martalékává váljon a sírhely” – hangsúlyozta a miniszterhelyettes.

Mint elmondta: az elkövetkező években is mindent meg fognak tenni azért, hogy az emberek a megfelelő módon tudjanak emlékezni az elhunyt katonákra, és kegyeletüket le tudják róni. Németh Szilárd beszéde végén köszönetet mondott mindazoknak, akik nem engedték, hogy a sírhely a mostoha évtizedek alatt elvesszen és a feledés homálya boruljon a halászteleki temetőben nyugvó tizenkét magyar katonára. „Ha ez egy kőkereszt, amelyre egy, a háborúban elesett katona neve van fölvésve, egy névtelen sír vagy egy jelképes sírhalom, azt is meg kell mentenünk, hogy azok, akik utánunk jönnek felkereshessék, és leróhassák tiszteletüket” – zárta beszédét a miniszterhelyettes.

A rendezvényen megjelenteket Szabó Tibor, Halásztelek polgármestere is köszöntötte, majd az egyházak képviselői megáldották a parcellát. A megemlékezés végén a résztvevők – köztük Németh Szilárd parlamenti államtitkár és dr. Kovács Vilmos ezredes, a HM HIM parancsnoka – megkoszorúzták azt a síremléket, amely a tizenkét hős katona földi maradványait őrzi.

 

 

A teljes cikk és galéria a honvedelem.hu-n érhető el:

https://honvedelem.hu/fooldal-kiemelesek/halaszteleken-nyugszik-tizenket-hosi-halalt-halt-magyar-katona/

2020.02.06.