menu in

Sikerrel zárult a Galícia Expressz útja

A Galícia Expressz történelmi zarándokút mintegy 300 magyar résztvevőt kalauzolt el Nyugat-Galíciába, a Nagy Háború egykori hadszínterére. A programsorozat fő vonalát az egykori csatahelyek, katonatemetők, továbbá egyéb, a magyar hadtörténelemhez kapcsolódó nevezetességek felkeresése jelentette. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum történészei a kiutazás során tematikus előadásokkal és tereptájékoztatókkal segítették a résztvevők ismereteinek bővítését. Ennek köszönhetően, a magyar vendégek egy jól előkészített, színvonalas utazás keretében ismerkedhettek meg a magyar hadtörténelem egyik kevésbé ismert fejezetével, a Nagy Háború nyugat-galíciai hadszínterének 1914-1915. évi eseményeivel, illetve a régió egyes kulturális nevezetességeivel.

A Galícia Expressz vonatszerelvénye július 15-én, vasárnap a kora reggeli órákban futott ki Budapestről, a Nyugati pályaudvarról. A Krakkóig tartó, közel 13 órás menetidő során tematikus előadások segítették elütni az időt, az érdeklődők megismerkedhettek a gorlicei áttörés, illetve Przemysl ostromainak történeteivel, az osztrák-magyar haderő szervezeti és haditechnikai hátterével, továbbá a Nyugat-Galíciához köthető egyéb hadtörténelmi kuriózumokkal. A vonaton utazó hagyományőrzők jóvoltából a korabeli osztrák-magyar egyenruhák, felszerelési tárgyak és tűzfegyverek gyűjteményét is megtekinthették, kézbe is vehették.

Az utazást követő napon a kora délutáni órákban, krakkói városnézést követően a Galícia Expressz utasai Tarnówba, Bem József szülővárosába indultak. A település több szállal kötődik hazánkhoz; a helyi első világháborús katonatemetőkben jelentős számú magyar hősi halott katona nyugszik, továbbá itt helyezték nyugalomra Bem Józsefet, az 1848-49. évi magyar forradalom és szabadságharc emblematikus alakját.

Július 17-én a történelmi zarándokút Przemyslbe vezetett, ahol a város környékén kiépített erődrendszer elemeinek megtekintése következett. Az erődök lerombolt, ezzel együtt rendkívül impozáns maradványainál tett látogatások egyedi élményt biztosítottak a résztvevők számára. A HM HIM szakemberei hagyományőrzők segítségével, a romok között vezetett séták során elevenítették fel az erődrendszer történetét, illetve Przemysl ostromának fejezeteit.

A zarándoklat negyedik napján a Galícia Expressz résztvevői Florynka, Łużna illetve Limanova települések hősi temetőibe látogattak el. Florynkán, a 126. számú katonatemetőben a 30. honvéd gyalogezred 80 hősi halott katonája nyugszik; a több mint száz esztendővel ezelőtt létesített parcellát a HM HIM 2018 első félévében, saját költségén újíttatta fel. A Łużna község határában, a Pustki-magaslaton kialakított kegyeleti hely a Gorlicei áttörés (1915.05.02-05.) során elesett hősi halottak végső nyughelye. A közel 30000 m2 alapterületű katonatemetőben – az orosz, német illetve egyéb nemzetiségű elesettek mellett – 912 osztrák-magyar hősi halott (többségében lengyelek, illetve 155 magyar) nyugszik. E páratlan szépségű hely felkeresése a csapadékos időjárás miatt, sajnos meghiúsult, így a Galícia Expressz résztvevői Łużna község templomában róhatták le kegyeletüket. Innen a magyar vendégek útja Limanovába, a Jabloniec-dombon létesített 368. számú katonatemetőbe vezetett, ahol a település Polgármestere, Wladyslaw Bieda úr várta az érkezőket. A 368. számú katonatemető magyar szempontból kiemelten fontos kegyeleti hely. 1914 decemberében az Osztrák-Magyar Monarchia csapatai – jelentős részben magyar honosságú alakulatok haditetteinek köszönhetően – itt verték vissza a Krakkó irányába áttörni szándékozó cári orosz erőket, elhárítva ezzel a Monarchia hátországát fenyegető veszélyt. A heroikus küzdelemsorozat döntő napján, 1914. december 11-én, a Jabloniec visszafoglalásakor halt hősi halált huszárai élén Muhr Ottmár ezredes, a cs. és kir. 9. Nádasdy huszárezred parancsnoka is. Holttestét a csata helyszínén temették el, halálos sebesülésének helyét napjainkban emlékgúla jelöli.

A programsorozat zárónapján, a Krakkó-Płaszów pályaudvaron, a délelőtt 10.00 órai hazaindulást megelőzően a Kis-Lengyelországi Vajdaság vajdájának helyettese, Józef Gawron úr, illetve Dr. Körmendy Adrienne, Magyarország Krakkói Főkonzulátusának főkonzulja búcsúztatta a Galícia Expressz résztvevőit. A vonatszerelvény ezt követően menetrend szerint elindult Budapestre.

Hazaúton a vendégek újabb tematikus előadásokon vehettek részt a HM HIM munkatársai jóvoltából, továbbá lehetőség nyílt az ismeretek kötetlen formában történő bővítésére is. A Galícia Expressz utasai 20:30 perckor érkeztek meg a Nyugati pályaudvarra, ezzel a programsorozat 2018. évi fejezete lezárult.

2018.07.26.