menu in

Átadták a megújult Széchenyi-kriptát

A december 11-ei átadóünnepségen Kovács Vilmos ezredes, a HM HIM parancsnoka elmondta: az elmúlt három esztendő alatt több mint háromszáz temetőben és sírhelyen, közel huszonnégyezer hadisírt újítottak fel. Az ezredes – Németh Szilárd parlamenti államtitkár, miniszter-helyettes – szavait idézve elmondta: Széchenyi Alajos ezrede, a pápai magyar királyi 7. honvéd huszárezred a magyar királyi 1., 6., és 8. honvéd huszárezreddel közösen alkotta az általános mozgósítás elrendelésekor az 5. honvéd lovashadosztályt, amely a háború kirobbanásakor az orosz hadszíntéren teljesített szolgálatot.

„Sok esetben hagytuk, gyakran tehetetlenül, hogy az enyészet martalékává váljon nemzeti büszkeségünk megannyi ékes emléke. A véráldozat, amit hazánk fiai hoztak egy öldöklő háborúban, azonban nem mehetett feledésbe. Volt mit bepótolnunk az elmúlt idők mulasztásain. A mi feladatunk, hogy megőrizzük, amit még lehet. Az első világháború centenáriumán, számos hadisír, temető felújítását követően úgy érzem, nekünk, magyaroknak nem kell szégyenkeznünk” – mondta Kovács Vilmos ezredes.

 

 

Széchenyi Emília, a család leszármazottja elmondta: nagyon büszke az új kriptára, és szeretné minél tovább megőrizni a család szép hagyományait. Kiemelte: dédnagybátyja, Széchenyi Alajos lelke most talán végső nyugalomra lelt.

A jelenlévők koszorúkkal, és egy-egy szál virággal rótták le kegyeletüket a Széchenyi-család emléke előtt.

 

A teljes cikk és a galéria a honvedelem.hu-n érhető el:

https://honvedelem.hu/galeriak/atadtak-a-megujult-szechenyi-kriptat/?fbclid=IwAR39cRuoZnSzc4j77lHShECbDLcEvLE6qH3AOLJirYkYpXLENifnAg5emB4

2020.01.09.