menu in

Tájékoztatás az első világháborús veszteségi adatbázisról

A jelentős társadalmi igény alapján a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Honvédelmi Minisztérium támogatásával 2012-ben megkezdte az első világháború során kiadott hivatalos veszteségi lajstromok kereshető adatbázisba történő feldolgozását.

Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottságtól kapott támogatás, illetve az akkori három stratégiai partner, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatal és a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára között született megállapodás értelmében a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 2015-ben feladatul kapta az 1914–1918 közötti magyar katonai áldozatvállalás adatainak feltárására, rendszerezésére és közzétételére irányuló munka koordinálását.

Így a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 2012-ben indult részprojektje keretében 2018 novemberéig levéltári és könyvészeti dokumentumok alapján feltárja, rendszerezi, és kereshető formában közzéteszi az I. világháborúban megsebesült, eltűnt, megbetegedett és hadifogságba esett magyar honosságú, azaz a Magyar Királyság területén született katonák adatait. A határainkon is túlmutató feltáró munka eredményeképpen készülő adatbázisunk öt feldolgozható forráscsoportra támaszkodik:

  • hivatalosan kiadott veszteséglista (feldolgozottság: 100%), 
  • a HM HIM Hadtörténelmi Levéltárban található halotti anyakönyvek, (feldolgozottság: 100%),
  • a bécsi Hadilevéltárban található halotti anyakönyvek (feldolgozottság: 90%),
  • a pozsonyi Hadtörténeti Levéltárban található halotti anyakönyvek (20%),
  • a bécsi Hadilevéltárban őrzött temetőkataszteri iratanyag (feldolgozottság: 90%).

A Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 5 esztendeje tartó digitalizálási és feldolgozási munka eredményeképpen jelenleg összességében több mint 1 millió 300 ezer magyar honosságú katonára vonatkozó feldolgozott adatsor, vagyis több mint 1 millió 300 ezer veszteségi esemény áll rendelkezésünkre. A teljes feldolgozást követően megközelítőleg 1.5 millió hősi halált halt, megsebesült vagy hadifogságba esett katona adatsorára lehet majd számítani. A feldolgozott adatsorok az egységesítést és az adattisztítást követően a terveink szerint egyetlen rendszert alkothatnak a „Magyar katonai áldozatvállalás a Nagy Háborúban” adattárban, amely várhatóan 2018 év végétől szabadon kutatható adatbázisként lesz elérhető.

2018.06.22.