menu in

A parcella története

A Fiumei úti Sírkert 1849-es megnyitását követően a temető keleti határán található 52-es parcella feltöltése 1875-ben kezdődött meg, azonban ezeket a sírokat a 20. század elején felszámolták. A második betemetési időszak az 1920-as évek eleji rendezést követő időszakhoz köthető, igazolhatóan 1919-től 1923-ig történtek betemetések a parcellába. Ezek a sírok az 1960-as, 1970-es évek sírfelszámolási hulláma során tűntek el végleg. Mára mindössze hét síremlék maradt meg, köztük a Nemzeti Sírkert részeként nyilvántartott Szendy Árpád zeneszerző és Edvi Illés Károly jogász, a Magyar Tudományos Akadémia tagjának sírja.

A parcellára vonatkozóan a Honvédelmi Minisztérium (HM) 2003. december 23-án használati jogot vásárolt a Budapesti Temetkezési Intézettől azzal a céllal, hogy ott a missziós küldetések alatt, illetve a szolgálat teljesítése közben hősi halált halt katonák, valamint a Magyar Honvédség (MH) halottjai kapjanak végső nyughelyet. Előbbiek számára a III. és VII., utóbbiaknak az I. és II. parcellarészben alakítottak ki helyet. Ekkor épült ki a térkövezett központi megemlékező hely, valamint az országzászló elhelyezésére szolgáló terület is.

2010-ben a Honvédelmi Minisztérium további bővítéseket hajtott végre, a parcella haranglábbal és lélekharanggal, illetve 12 méter magas országzászlót tartó oszloppal egészült ki.

A parcella használatának bővítésére 2012-ben került sor, amikor a VIII. szakaszt kijelölték az első és második világháború kiemelkedő katonaszemélyeinek temetési helyül. Barankay József rohamtüzér százados 2012. november 6-ai újratemetése óta további 17, a magyar hadimúlt szempontjából kiemelkedő katonatiszt földi maradványai kerültek át ebbe a parcellarészbe.

Szintén az 52-es parcellán belül alakították ki a világháborúk során hősi halált halt, és azóta ismeretlen helyen, jeltelen sírban, vagy méltatlan körülmények között nyugvó magyar katonák temetkezési helyeit. A jelenlegi V. és VI. parcellarész a második, míg a IV. parcellarész az első világháborúban elesett katonák sírjait fogadja be. Jelenleg a VI. parcellarészben 33 fő, többségében ismeretlen katona van eltemetve. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum a tervek szerint folyamatosan tölti fel ezeket a szakaszokat az esetileg előkerülő és a veszélyeztetett helyszínekről exhumált hősi halottainkkal.

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakmai irányításával a parcella 2020-ban új, modern arculatot kapott, amely külsőségeiben jobban megfelel a célkitűzéseknek és a kor követelményeinek. A parcella híven őrzi és hirdeti a magyar katona emlékét, „A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG!” jelmondatban megfogalmazott hazaszeretetét és áldozatvállalását. Ezen a kegyeleti helyen az utókor kifejezheti tiszteletét azok előtt, akik a haza védelméért áldozták életüket.

Parancsnokság Parancsnoki Iroda Hadtörténeti Múzeum Hadtörténeti Intézet Hadtörténelmi Levéltár és Irattár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Centenáriumi Pályázati Igazgatóság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Gazdasági Osztály Pénzügyi Részleg Törzsosztály Programiroda Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás-üzemeltetési Osztály Hadtörténeti Kutató Osztály Hadtörténeti Könyvtár Szerkesztőség Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Központi Irattár Irattár és Dokumentációs Részleg Igazolási és Ügyfélszolgálati Részleg Hadtörténeti Térképtár Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Pályázati Előkészítő és Koordinációs Osztály Pályázati Monitoring Osztály