menu in

Adatvédelmi tájékoztató

A weboldalt a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (továbbiakban: HM HIM, cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.) üzemelteti.

A honlap egyes szolgáltatásainak igénybevételéhez a látogató bizonyos személyes adatainak megadása szükséges (pl.: név, e-mail cím).

Az adatok kezelője a HM HIM

Az adatkezelés jogalapja, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja. Azokat kizárólag a szolgáltatás működtetéséhez szükséges mértékben és ideig használja fel.

A felhasználó által a honlap használata során megadott személyes adatok a mindenkori hatályos törvényi előírások betartásával kerülnek kezelésre, azok harmadik fél számára nem adhatók át.

A megadott személyes adatokhoz a weboldal üzemeltetőinek rendszergazdái férhetnek hozzá.

A honlapon a látogatók számítógépének internet címei, az IP-címek a látogatással egyidejűleg rögzítésre kerülnek, annak megállapítása céljából, hogy a honlapot milyen gyakran látogatják a felhasználók. Az IP címeket az üzemeltető semmilyen más adathoz nem köti, mely alapján Ön személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag a látogatottságról való tájékozódást szolgálják.

A rendszer sütiket/cookie-kat használ.

Parancsnokság Parancsnoki Iroda Hadtörténeti Múzeum Hadtörténeti Intézet Hadtörténelmi Levéltár és Irattár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Centenáriumi Pályázati Igazgatóság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Gazdasági Osztály Pénzügyi Részleg Törzsosztály Programiroda Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás-üzemeltetési Osztály Hadtörténeti Kutató Osztály Hadtörténeti Könyvtár Szerkesztőség Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Központi Irattár Irattár és Dokumentációs Részleg Igazolási és Ügyfélszolgálati Részleg Hadtörténeti Térképtár Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Pályázati Előkészítő és Koordinációs Osztály Pályázati Monitoring Osztály