menu in

A magyar hadisír gondozás története

Magyar Hadisírgondozás története:

Magyarországon az intézményesült hadisírgondozás története az I. világháború időszakára nyúlik vissza. Az Osztrák-Magyar Monarchia közös Hadügyminisztériumában 1915 decemberében szervezték meg a 9. osztályt, mely a katonatemetők létesítésével, elrendezésével, fenntartásával, illetve a hősi halottak nyilvántartásával összefüggő teendőkkel foglalkozott. A hadisírgondozás gyakorlati feladatait azonban az egyes helyőrség parancsnokságok látták el.

Az önálló magyar hadisírgondozás a két világháború közötti időszakban alakult ki. A magyar királyi Honvédelmi Minisztériumban 1921-ben jött létre a 4. (nyugdíj ügyi) osztály, mely feladatául kapta a hadisírgondozás ügykörét is, szervezetében a hatékonyabb ügyintézésre, ellenőrzés céljából létrejött a Hősi Temetők Felügyelősége. Szervezeti változtatások következtében 1938-ban megalakult a Hadigondozási (Hg.) osztály, melyet 1940-ben HM 22. (hadigondozási és tűzharcos) osztálynak neveztek át. Az osztályból 1944-ben pedig létrejött a 22/v (veszteségi) osztály, mely a hadisírgondozási ügyekkel foglalkozott.

E korszakban fontos társadalmi szerepet töltöttek be a különféle civil szervezetek is. Az első világháborúban elesett katonák sírjainak helyzetére kívánta ráirányítani a közfigyelmet a József főherceg tábornagy fővédnöksége alatt álló, 1924-ben alapított Országos Magyar Hadimúzeum Egyesület, valamint annak kebelében 1927-ben életre hívott Országos Kanizsai Dorottya Bizottság. Utóbbi fővédnöke a kormányzó hitvese, Purgly Magdolna, elnöke a miniszterelnök felesége, gróf Bethlen Istvánné, elnökhelyettese gróf Hadik Béláné volt.

A második világháborút követően, 1946-ban a Honvédelmi Minisztérium elnöki osztálya készített egy tervezetet, miszerint államköltségen fel kell újítani és karban kell tartani a hazai katonasírokat, illetve hazahozatni és itthon újratemetni a külhonban elesett magyar katonák földi maradványait, majd 1948-ban megszületett az egyes települések jegyzői jelentésein alapuló összeírás a Magyarországon található hősi temetési helyekről, azonban mindezeket konkrét intézkedések nem követték. A magyar hősi sírok intézményesített és szabályozott gondozásáról a kommunista hatalomátvételt követően nem lehetett szó. Az 1950-es évektől szisztematikusan számolták fel a magyar hősi halottak sírjait, vagy hagyták, hogy az enyészeté legyenek. Ennek talán legelrettentőbb példája a Rákoskeresztúri Új Köztemetőben egykoron létezett Hősök Temetője, ahol az 1970-es évekig több mint tízezer első és második világháborús hős sírját számolták fel. A Magyarország területén hősi halált halt magyar és német katonák sírjainak gondozása csak egyéni vagy egyházi szinten, általában a hivatalos szervek és a nyilvánosság elől eltitkoltan volt lehetséges.

A rendszerváltozás alapvető szemléleti változást eredményezett. A Honvédelmi Minisztériumon belül 1993-ban alakult meg a Honvéd Hagyományőrző Iroda, mely 1997-től Hadisírgondozó Iroda néven működött tovább. Felügyeletét a humán intézményrendszerért felelős helyettes államtitkár látta el. Az 1999-ben megszüntetett Iroda jogutódja a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HIM) keretében 2000-ben kezdte meg működését. A Hadisírgondozó Iroda később osztály, majd igazgatóság szinten működött az intézmény kötelékében.

A honvédelmi vezetés a hadisírgondozás nemes ügyét magasabb szintre kívánta emelni, ezért 2010-ben létrehozták a HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatalt. A Hivatal helyett 2011-ben a miniszteri kabinet irányítása alatt létrejött a HM Katonai Hagyományőrző és Hadisírgondozó Osztály, majd 2012. december 1-jével megkezdte működését a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály. Ez az állapot egészen a főosztály 2015-ös megszűnéséig tartott, amikor is a HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatal létrehozásával a hadisírgondozást is annak feladatai közé illesztették. A kormányzati feladatok racionalizálásával együtt járó újabb átalakítás következtében, a hadisírgondozás feladatrendszerét 2016-ban több szervezet között osztották meg, melyből a feladatok teljességét érintő, meghatározó jellegű tevékenységi körök visszakerültek a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumba, ahol jelenleg a Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság foglalkozik e területtel.

Parancsnokság Parancsnoki Iroda Hadtörténeti Múzeum Hadtörténeti Intézet Hadtörténelmi Levéltár és Irattár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Centenáriumi Pályázati Igazgatóság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Gazdasági Osztály Pénzügyi Részleg Törzsosztály Programiroda Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás-üzemeltetési Osztály Hadtörténeti Kutató Osztály Hadtörténeti Könyvtár Szerkesztőség Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Központi Irattár Irattár és Dokumentációs Részleg Igazolási és Ügyfélszolgálati Részleg Hadtörténeti Térképtár Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Pályázati Előkészítő és Koordinációs Osztály Pályázati Monitoring Osztály