menu in

Felavatták a hősi halált honvédek emlékművét a szlovákiai Muzslán

Felújított 2. világháborúban hősi halált halt katonák emlékművét avatták fel a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) munkatársai, 2021. július 12-én, a szlovákiai Muzslán.
A hadinaplók, feljegyzések alapján, Muzsla, Béla, Libád térségében folyt harcok következtében hősi halált halt, a Szent László hadosztály 28 katonája került végső nyugalomra a muzslai köztemető tömegsírjában.
A katona- és lovagkirályról elnevezett seregtest, a Szent László hadosztály különleges helyet foglal el a magyar hadtörténelemben, s nem csak harci teljesítménye alapján, hanem hadrendjét – tekintve is. A hadosztályt különféle, már meglévő ejtőernyős, testőr-lövész és repülő alakulatokból állították föl, parancsnokságát pedig felhatalmazták a saját csapattestüktől elszakadva visszavonuló katonák befogadására is.
Ez – részben – magyarázatul szolgálhat az itt örök álmát alvó 28 katona összetételére is: akik - szülőhelyüket tekintve a korabeli Magyarország szinte valamennyi régióját képviselik.
A hadosztály harcairól a „hivatalos” történelemkönyvek nagy többsége csupán annyit ír, hogy a seregtest első bevetésére 1944. december 22-től a Ipoly–Garam menti harcok során került sor, amelyekben az 1/II. ejtőernyős-zászlóalj, a 2. gránátosezred és a 3. repülő-lövészezred vett részt, miközben az 1/I. ejtőernyős-zászlóaljat a Garam alsó folyásánál vetették be. A túlerővel szemben a hadosztály a letkési hídfő védelmében súlyos veszteséget szenvedett.
A hősies harcok után a Szent László hadosztály halottainak egy része e helyütt lett eltemetve. A Muzsla köztemetőjében kialakított tömegsírt sokáig egy rossz állapotban lévő sírkő jelölte, amely megjelenésében egyre kevésbé volt méltó az elhunyt katonáink emlékéhez, mígnem a Memoriae Patrum Honismereti Társulás kezdeményezésére a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum biztosította a szakmai és az anyagi hátteret a sírhely megújításához.
A Polgármesteri Hivatal által szervezett méltó megemlékezésen a beszédeket követően a helyi lakosok verset szavaltak, majd Borka Iván helyi plébános mondott imát a hősi halottakért és megáldotta az emlékművet.
Az avatási ünnepség zárásaként többek között koszorút helyezett el a HM HIM képviseletében Dr. Kovács Vilmos ezredes és Dr. Horváth Csaba ezredes, Farkas Iván Muzsla polgármestere és Petrík Tamás alpolgármester, Dr. Vida Csaba alezredes katonai attasé, valamint Bréda Tivadar, a Memoriae Patrum Honismereti Társulás elnöke.
2021.07.13.