menu in

Emléktáblák az adatbázisban

Az egykori doni hadműveleti területen a „Don-kanyarban” 1997 óta a magyar hadisírgondozók szakmai irányítása mellett, több mint 20.000 hősi halott katonánk földi maradványait exhumálta az orosz partnerszervezet a „Vojennije Memoriáli”. A maradványokat a bolgyirevkai I. és a rudkinoi II. Magyar Központi Katonatemetőben helyezték végső nyugalomra. A rudkinoi temetőben több mint 12.000 honfitársunk alussza örök álmát, nevük gránittáblára vésve marad fönn az utókor számára. Az adatbázisban ezek a táblák is megjelenítésre kerülnek, azoknak a katonáknak az adatai mellett, akik a rudkinoi temetőbe lettek áttemetve. A táblákon olvasható az eredeti eltemetés helye ahonnan az exhumálás történt, az áttemetett személy neve, rendfokozata, születési és halálozási ideje.

Parancsnokság Parancsnoki Iroda Hadtörténeti Múzeum Hadtörténeti Intézet Hadtörténelmi Levéltár és Irattár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Centenáriumi Pályázati Igazgatóság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Gazdasági Osztály Pénzügyi Részleg Törzsosztály Programiroda Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás-üzemeltetési Osztály Hadtörténeti Kutató Osztály Hadtörténeti Könyvtár Szerkesztőség Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Központi Irattár Irattár és Dokumentációs Részleg Igazolási és Ügyfélszolgálati Részleg Hadtörténeti Térképtár Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Pályázati Előkészítő és Koordinációs Osztály Pályázati Monitoring Osztály