menu in

Veszteségi karton

Veszteségi karton:

A második világháborús veszteségi nyilvántartások közül talán legfontosabb és a veszteségekről az egyik legteljesebb képet adó irat együttes a veszteségi kartonok nyilvántartása. A kartonokat a HM 22. (veszteségi) osztálya állította ki az alakulatok által leadott veszteségi jelentések alapján. A nyilvántartás felfektetésére a Szovjetunió elleni hadműveletek megkezdésétől került sor 1941 júniusának végén. A kartoték nyilvántartást 1944 őszéig pontosan vezették, de miután Magyarország is hadműveleti területté vált, a kartonok kitöltésére nem volt mindig lehetőség és az alakulatok veszteségi jelentései sem mindig készültek el, vagy jutottak el a HM 22. osztályához. A karton első oldalán olvashatóak a személyes és a katonai adatok, valamint a veszteség jellege (elesett, meghalt, eltűnt stb.), a veszteség helye, ideje és az eltemetés helye, időpontja. A karton hátoldalán megtaláljuk a veszteség okát, hol bővebb, hol szűkebb leírással, illetve az egyéb veszteségi dokumentumok bejegyzései, a halotti anyakönyvezés és többek között a hozzátartozó kiértesítésének időpontja is.

 

vitéz Mike József ezredes veszteségi kartonjának előlapja

vitéz Mike József ezredes veszteségi kartonjának hátlapja

Parancsnokság Parancsnoki Iroda Hadtörténeti Múzeum Hadtörténeti Intézet Hadtörténelmi Levéltár és Irattár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Centenáriumi Pályázati Igazgatóság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Gazdasági Osztály Pénzügyi Részleg Törzsosztály Programiroda Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás-üzemeltetési Osztály Hadtörténeti Kutató Osztály Hadtörténeti Könyvtár Szerkesztőség Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Központi Irattár Irattár és Dokumentációs Részleg Igazolási és Ügyfélszolgálati Részleg Hadtörténeti Térképtár Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Pályázati Előkészítő és Koordinációs Osztály Pályázati Monitoring Osztály