menu in

SZJA 1%

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum ezúton köszöni minden támogatójának segítségét, aki személyi jövedelem-adója 1%-át részünkre ajánlotta fel. A felajánlott összegekről és azok felhasználásáról az alábbiakban nyerhetnek tájékoztatást.

 

2013.

553.123 Ft "Johann P A-Martin Meyer: Theatrum Europaeum 13. kötetének restaurálására került felhasználásra.

2014.

247.884 Ft Juszkó Béla: Szurmay Sándor (1915) című olajfestményének restaurálására került felhasználásra.

2015.

 

Továbbra is szívesen fogadjuk az Önök segítségét, kérjük lehetőségeik szerint adójuk 1%-ának felajánlásával támogassák intézményünket.

 

Adószámunk: 15701202-2-51

Parancsnokság Parancsnoki Iroda Hadtörténeti Múzeum Hadtörténeti Intézet Hadtörténelmi Levéltár és Irattár Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Centenáriumi Pályázati Igazgatóság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Osztály Gazdasági Osztály Pénzügyi Részleg Törzsosztály Programiroda Tárgyi Gyűjteményi Osztály Dokumentációs Osztály Múzeumpedagógiai Osztály Haditechnikai Gyűjtemény és Nyilvántartó Osztály Kiállítás-üzemeltetési Osztály Hadtörténeti Kutató Osztály Hadtörténeti Könyvtár Szerkesztőség Bécsi Kirendeltség Hadtörténelmi Levéltár Központi Irattár Irattár és Dokumentációs Részleg Igazolási és Ügyfélszolgálati Részleg Hadtörténeti Térképtár Belföldi Hadisírgondozó Osztály Külhoni Hadisírgondozó Osztály Pályázati Előkészítő és Koordinációs Osztály Pályázati Monitoring Osztály